Ik ben me er van bewust dat je vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Hieronder laat ik je weten welke gegevens ik verzamel en hoe ik hiermee jouw gebruikerservaring verbeter.
Dit gebeurt allemaal in overeenstemming met de Algemene Verordering Gegevensbescherming. Deze pagina is bedoeld om duidelijk te maken hoe ik werk.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van etenbijmaris.  Je dient je ervan bewust te zijn dat etenbijmaris niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren. etenbijmaris respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van mijn diensten

Wanneer je je aanmeldt voor een van mijn diensten of producten bestelt via de webshop, vraag ik je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Deze gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Ceweb. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waar ik over beschik.

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik jou naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw verzoeken te verwerken en eventuele vragen te beantwoorden.Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van etenbijmaris. Ik zal deze niet combineren met andere persoonljke gegevens waarover ik beschik.

Cookies

Ik verzamel gegevens om zo een beter inzicht te krijgen in mijn klanten, zodat ik mijn diensten hierop kan afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies”(tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van etenbijmaris.Ik gebruik deze informatie om bij te houden hoe je de de website gebruikt, om rapporten over website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

etenbijmaris gebruikt de verzamelde gegevens voor:
Mijn diensten.
etenbijmaris verwerkt jouw persoonsgegevens om mijn diensten aan jou te kunnen leveren. Ik gebruik de gegevens bijvoorbeeld om mijn kosten in rekening te brengen en mijn relatie met jou te onderhouden of jouw productgebruikservaring te verbeteren. Ik gebruik de gegevens ook om jouw verzoeken om informatie te beantwoorden.

Inschakeling van derden.

etenbijmaris kan andere partijen inschakelen om (een deel van) mijn dienstverlening aan jou uit te voeren. Voor zover deze derden toegang nodig hebben tot persoonsgegevens om dergelijke diensten uit te voeren, heeft etenbijmaris passende afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat jouw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor de in dit privacybeleid gespecificeerde doeleinden en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en voorschriften.

Marketing, verkoopactiviteiten en andere elektronische communicatie via sociale media.
Als klant van etenbijmaris doe ik graag aanbiedingen voor mijn producten en diensten. Dit kan ik telefonisch, per e-mail of per post doen.

Verwerking van jouw gegevens op de website van etenbijmaris.
Ik verzamel en gebruik jouw persoonsgegevens op mijn website om mijn (web)diensten te leveren en met jou te communiceren. Jouw gegevens worden ook gebruikt voor onderzoek en analyse om mijn diensten en mijn website te verbeteren. Ook kan ik jouw op mijn website ingevulde gegevens in bepaalde gevallen gebruiken voor de uitvoering van mijn diensten.

Derden

EtenbijMaris deelt jouw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij een van de volgende omstandigheden van toepassing is.
Met jouw uitdrukkelijke toestemming.
etenbijmaris kan jouw persoonlijke gegevens delen met derden als etenbijmaris jouw uitdrukkelijke toestemming heeft om dit te doen. Je hebt te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.

Voor externe verwerkingen door door ons ingeschakelde derden.
We kunnen uw persoonlijke gegevens verstrekken aan vertrouwde bedrijven of personen om deze voor mij te verwerken, op basis van mijn instructies en in overeenstemming met mijn privacybeleid en alle andere passende verplichtingen inzake vertrouwelijkheid en veiligheidsmaatregelen. Hieronder valt o.a.Google Analytics beoordelingen systeem.

Om juridische redenen.
etenbijmaris kan jouw persoonlijke gegevens delen met derden als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang tot en gebruik van de persoonlijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (i) te voldoen aan toepasselijke wet-, regelgeving en/of gerechtelijk bevel; (ii) fraude-, beveiligings- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken; en/of iii) de belangen, eigendommen of veiligheid van etenbijmaris, onze gebruikers of het publiek te beschermen in overeenstemming met de wet.

Bewaartermijn

etenbijmaris bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking. De maximale periode kan daarom per gebruik verschillen.

Veranderingen

Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig de actuele versie van dit privacybeleid te raadplegen.

Inzage en correctie

Ik bied alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan mij is verstrekt. Verwijdering mag en kan echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Indien je je gegevens wilt aanpassen of jezelf uit mijn bestanden wilt halen, kan je contact met mij opnemen. Zie onderstaande contactinformatie.

Vragen en feedback

Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacybeleid voldoe. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, neem dan gerust contact met mij op. Ik help je graag verder.

etenbijmaris
Telefoonnummer: 0654290720
E-mailadres: mariskadams@gmail.com
KvK 83159460
BTW-identificatienummer: NL003793855B57